Dra­ebt i vold­som ulyk

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TRA­FI­KU­LYK­KE En 22-årig mand fra Vi­by ved Aar­hus mi­ste­de i går mor­ges li­vet, da han foru­lyk­ke­de i sin bil ved Has­sela­ger syd for Aar­hus. Kl. 7.29 søn­dag mor­gen modt­og Østjyl­lands Po­li­ti en anmeldelse om, at et IC3-tog hav­de ramt en bil på skin­ner­ne ta­et ved Has­sela­ger. Da red­nings­mand­ska­bet nå­e­de frem, kun­ne de kon­sta­te­re, at fø­re­ren af bi­len hav­de mi­stet li­vet.

I før­ste om­gang men­te po­li­ti­et, at bi­li­sten hav­de mi­stet li­vet, da bi­len lan­de­de på skin­ner­ne og der­ef­ter blev på­kørt af IC3-to­get. De tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser på ste­det vi­ste dog, at den 22-åri­ge al­le­re­de var død, da to­get ram­te bi­len.

Den 22-åri­ge var kom­met kø­ren­de ad Gen­vej­en syd for Aar­hus, da han af ukend­te år­sa­ger mi­ste­de kon­trol­len over bi­len i en blød ven­stre­kur­ve. Bi­len kom ud i ra­bat­ten, hvor den kør­te en la­en­ge­re stra­ek­ning, ind­til den fløj ud over au­tova­er­net på det sted, hvor bro­en går over jer­ne­ba­nespo­ret. Bi­len ram­te ef­ter­føl­gen­de be­ton­va­eg­gen ved bro­over­førs­len og lan­de­de på tog­skin­ner­ne.

Iføl­ge po­li­ti­et mi­ste­de den 22-åri­ge sand­syn­lig­vis li­vet, da bi­len ram­te be­ton­va­eg­gen, og ik­ke da bi­len blev ramt af to­get. Hvor­når bi­li­sten foru­lyk­ke­de, er uklart, men det står klart, at to­get ram­te bi­len kort før kl. 07.29.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.