Nej, vi er tva­er­ti­mod i over­ha­lings­ba­nen

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

VIL­LUM CHRI­STEN­SEN

si­ge, at man er i bak­gear, når i PSO-af­gif­ten - en af­gift på for­bru­ger­nes og virk­som­he­der­nes el­reg­nin­gerr, der blandt an­det går til til­skud til ved­va­ren­de ener­gi - run­der 8 mil­li­arnd i 2015? Vi har ver­dens dy­re­ste strøm på grund af af­gif­ter, der skal fi­nan­si­e­re vo­res grøn­ne om­stil­ling. Hvis man for­hol­der sig øko­no­misk, re­a­li­stisk til det, har vi kørt i over­ha­lings­ba­nen og helt ud i grøf­ten. Øko­no­mi­en er fuld­sta­en­dig eks­plo­de­ret her. Sy­nes man, at vi er gå­et i bak­gear, er man fuld­sta­en­dig li­geg­lad med dansk øko­no­mi.

HVOR­DAN KAN MAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.