Skibsvrag gem­mer på guldskat for mil­li­ar­der

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SPANSK GA­LEON Et af ver­dens største skibsvragsmyste­ri­er me­nes nu at va­e­re opkla­ret. På et pres­se­mø­de lør­dag kun­ne Co­lom­bi­as pra­esi­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos nem­lig af­slø­re, at de co­lom­bi­an­ske myn­dig­he­der har fun­det vra­gre­ster­ne af den span­ske ga­leon San José, som sank i Det Ca­ri­bi­ske Hav ud for fa­est­nings­by­en Car­ta­ge­na for over 300 år si­den.

De co­lom­bi­an­ske myn­dig­he­der of­fent­lig­gjor­de lør­dag un­der­vands­bil­le­der med ke­ra­mik, po­r­cela­ensva­ser og ski­bets bron­ze­ka­no­ner i så god stand, at de kan ses ty­de­ligt på bil­le­der­ne. For­u­den dis­se gen­stan­de me­nes ski­bet at va­e­re la­stet med sma­rag­der og sølv- og guld­mønt­er til en va­er­di af op imod syv mil­li­ar­der kro­ner. Det må ha­ve va­e­ret helt vildt Den dan­ske skat­teja­e­ger Jes­per Dam­gaard-Laurit­sen, kendt fra DR1-pro­gram­met ’Skat­teja­e­ger­ne’, er el­le­vild:

»Det ly­der helt fan­ta­stisk. Det må ha­ve va­e­ret helt vildt for dem, når

Car­ta­ge­na

CO­LOM­BIA

GRA­FIK

PA­NA­MA

VE­NEZU­ELA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.