Ju­le­ma­end i fuldt fir­spring

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det år­li­ge ju­le­mandsløb, som fin­der sted i by­er ver­den over, kom i går til den øst­ty­ske by Mi­chen­dorf.

Lø­bet fun­ge­rer på den må­de, at al­le del­ta­ge­re ifø­rer sig et ju­le­mand­skostu­me og et tra­di­tio­nelt hvidt fuldska­eg, som de får ud­le­ve­ret før start. Der­ef­ter ga­el­der det om at til­ba­gela­eg­ge tre for­skel­li­ge di­stan­cer på 2,5 km, 5 km el­ler 10 km hur­tigst mu­ligt.

He­le 900 del­ta­ge­re hav­de i år fun­det vej til Mi­chen­dorf, hvil­ket er re­kord for det sa­er­pra­e­ge­de ju­le­løb, som i år blev lø­bet for sy­ven­de gang. Lø­bet er ik­ke kun ment som et sjovt indslag, da over­skud­det, når nis­seska­eg­get er pil­let af, ude­luk­ken­de går til vel­gø­ren­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.