Ver­dens va­er­ste juleshow

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

NET­FLIX

JULEFLOP ’Ve­ry Mur­ray Christ­mas’ Juleshow ******

sid­der Mur­ray fast på et ho­tel på Man­hat­tan. Ga­ester­ne til et plan­lagt di­rek­te juleshow bli­ver va­ek. Og i ste­det en­der al­le i ba­ren, hvor en ungt ae­g­te­par sør­ger over de­res ka­em­pe­bryl­lup, der li­ge­som Mur­rays li­ve-transmission nu og­så er gå­et i va­sken. Cloo­ney og Miley Sam­men med b- og c-stjer­ner som Ja­son Schwart­s­man, Maya Ru­dolph og New York Dolls’ David Jo­han­son for­dri­ver Mur­ray ti­den med gru­som­me ka­ra­o­ke-ag­ti­ge ver­sio­ner af di­ver­se ju­lesan­ge. Og godt halvvejs hen­ne i den­ne ar­ro­gan­te ør­ken­van­dring af et juleshow fal­der va­er­ten ned af bar­sto­len og be­svi­mer.

Desva­er­re våg­ner Mur­ray op igen: og nu er han i sel­skab med A-klas­sen, Ge­or­ge Cloo­ney og Miley Cyrus. Med et lidt fortabt blik i øj­ne­ne syn­ger Cloo­ney (om mu­ligt end­nu va­er­re end Mur­ray) Al­bert Kings funky ju­lesang ’San­ta Claus Wants So­me Loving’. Miley red­der til­dels da­gen med na­er­va­e­ren­de ud­ga­ver af ’Si­lent Night’ og ’Let it Snow’. Og når Miley er cre­men, så ved du, at den er gal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.