Job­ga­ran­ti i ga­le

Va­ers­go, Rid­ders­holm: Her er dit AGF-ga­le­hus

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

JULI 2000: man har gang i, er spa­en­den­de. Her kan jeg ud­vik­le mig selv og ud­vik­le spil­le­re,« sag­de Glen Rid­ders­holm, der end­nu ik­ke har ta­get stil­ling til om, der i vin­ter­pau­sen skal skif­tes ud i spil­ler­sta­ben.

»Lad mig nu li­ge se for­hol­de­ne an in­den jeg be­slut­ter mig. Men når jeg har no­get at si­ge, bli­ver spil­ler­ne ori­en­te­ret før pres­sen. Det, sy­nes jeg, er den rig­ti­ge ra­ek­ke­føl­ge,« sag­de Glen Rid­ders­holm, der in­den vin­ter­fe­ri­en mø­des med spil­ler­ne på AGFs tra­e­nings­an­la­eg i Aar­hus-for­sta­den Fre­densvang i dag til ori­en­te­rings­mø­de og fy­sisk test.

Tid­li­ge­re AGF-tra­e­ne­re har ved an­sa­et­tel­sen sagt, at de for­ven­te­de at vin­de DM-guld med klub­ben in­den for et spe­ci­fikt an­tal år.

På det plan er man­den, der i sid­ste sa­e­son før­te FC Midtjyl­land til guld i sin fjer­de sa­e­son som ch­eftra­e­ner.

»Jeg går ef­ter at vin­de hver ene­ste kamp, jeg del­ta­ger i. Men AGF er en klub un­der ud­vik­ling. Der­for må må­let va­e­re, at vi ta­ger ét skridt ad gan­gen, og at man un­der min le­del­se for­bed­rer sig hver sa­e­son,« sag­de Glen Rid­ders­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.