KOM­MEN­TAR

BT - - 5. - 20. DECEMXBXEXR -

Ser­ber­ne er dog sva­ek­ke­de på grund af af­bud fra nog­le af de al­ler­stør­ste stjer­ner - blandt an­dre Sanja Dam­nja­novic og An­drea Lekic - som na­eg­ter at spil­le un­der to po­int me­re på kon­to­en før de to sid­ste grup­pe­kam­pe mod Un­garn og Mon­te­ne­gro, der bli­ver de klart største ud­for­drin­ger in­den ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne.

Men først skal vi alt­så så­dan rig­tig i gang med VM mod Ser­bi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.