For lidt fo­kus

BT - - 5. - 20. DECEMXBXEXR -

land­stra­e­ner Sa­sa Bosko­vic. Der­for er hol­det ik­ke på det ni­veau, som sik­re­de det sølv på hjem­me­ba­ne ved VM i 2013, hvor de i øv­rigt be­sej­re­de Dan­mark i grup­pe­spil­let.

Men de­res to kam­pe mod Mon­te­ne­gro og Un­garn har vist, at de spil­ler langt me­re kol­lek­tivt end tid­li­ge­re, og det har kla­edt hol­det. En bred dansk trup og et højt tem­po vil va­e­re gift for Bal­kan-kvin­der­ne, som over­ra­ske­de med et po­int mod Mon­te­ne­gro i åb­nings­kam­pen. DET SKAL DOG ef­ter min me­ning mest af alt til­skri­ves slen­dri­an fra de mon­te­ne­grin­ske fa­vo­rit­ter i slut­fa­sen. I gårs­da­gens kamp mod Un­garn kom ser­ber­ne da og­så ned på jor­den igen med et ne­der­lag på 2632. En kon­cen­tre­ret dansk ind­sats bør gi­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.