Dansk me­dal­je­regn ved EM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SO­LID SLUT­SPURT Dan­mark sik­re­de sig tre ud af fi­re EM-me­dal­jer på mester­ska­bets sid­ste­dag i går, da bå­de Je­a­net­te Ot­te­sen og Vik­tor Bro­mer blev for­søl­vet. Svøm­me­ren Je­a­net­te Ot­te­sen sik­re­de i går Dan­mark den fjer­de me­dal­je ved EM på kort­ba­ne, da hun tog en bron­ze­me­dal­je i 50 me­ter fri. Je­a­net­te Ot­te­sen svøm­me­de i ti­den 23,94 se­kun­der, og det var nok til en tred­je­plads og den dan­ske svøm­mers tred­je me­dal­je ved EM - Danmarks fjer­de sam­let set.

Ra­no­mi Kro­mowid­jo­jo fra Hol­land vandt guld i ti­den 23,56 se­kun­der, mens sven­ske Sa­rah Sjö­ström igen vandt me­dal­je, men den­ne gang måt­te nø­jes med sølv. Bå­de Ot­te­sen og Sjö­ström hav­de kort in­den fi­na­len va­e­ret på po­di­et for at mod­ta­ge me­dal­jer­ne i 100 me­ter but­ter­fly.

Tid­li­ge­re i går hen­te­de Ot­te­sen nem­lig en sølv­me­dal­je i 100 me­ter but­ter­fly, da hun i ti­den 55,68 se­kun­der tog an­den­plad­sen ef­ter sven­ske Sa­rah Sjö­ström. Tors­dag vandt den 27-åri­ge svøm­mer EM-sølv i 50 me­ter but­ter­fly.

Den sid­ste dan­ske me­dal­je ved EM stod Vik­tor Bro­mer for, da han i går vandt sølv i 200 me­ter but­ter­fly. Kun un­gar­ske Laszlo Cseh, der sat­te mester­skab­sog eu­ro­pa­ei­ske re­kord med ti­den 1.49,00 mi­nut­ter var for stor en mund­fuld for Bro­mer, der svøm­me­de søl­vet hjem i ti­den 1.51,62.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.