DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med tredob­belt jackpot var der god grund til at gå ef­ter lør­da­gens Tips13-kupon, men re­sul­ta­tet blev ned­slå­en­de for al­le tip­pe­re.

Der var nem­lig in­gen, der for­må­e­de at ram­me de 13 rig­ti­ge tegn, og der­for får vi i na­e­ste uge en firedobbelt jackpot med op imod 1,5 mil­li­o­ner kro­ner at spil­le om.

To af kupo­nens største fa­vo­rit­ter i form af Ar­se­nal og Brighton for­må­e­de el­lers at vin­de de­res kam­pe – sidst­na­evn­te dog med lidt be­sva­er, men det var alt­så ik­ke nok til at få en ra­ek­ke med 13 rig­ti­ge.

Her var det spe­ci­elt West Ham og Aston Vil­la, der age­re­de dril­lepin­de. Rigtigt man­ge hav­de sik­re 1-tal­ler ud for Man­che­ster Uni­ted og Sout­hamp­ton, li­ge­som Burn­leys ne­der­lag til Pre­ston hel­ler ik­ke var guf for tip­per­ne.

I alt 60 tip­pe­re for­må­e­de at ram­me 12 rig­ti­ge lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.