Der­for kun­ne han sny­de

Qu­res­hi er tavs

BT - - NYHEDER -

Mi­cha­el Qu­res­hi har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig til BT. I ste­det hen­vi­ser han til ud­ta­lel­ser, som han i går send­te til fag­bla­det Jour­na­li­sten, hvor han for­kla­rer, at han har oveve­jet at navn­gi­ve de kil­der, han på­står at ha­ve brugt over for dan­ske me­di­e­che­fer:

»Det har jeg na­tur­lig­vis over­ve­jet og drøf­tet med dem (kil­der­ne, red.) for at stil­le mig selv bed­re. Omvendt er der in­gen ga­ran­ti­er i li­vet, hvis de på­ga­el­den­de nav­ne bli­ver vi­de­re­gi­vet, og jeg kan ik­ke ha­ve på samvit­tig­he­den, at jeg kan va­e­re skyld i, at an­dre men­ne­sker mi­ster de­res job og at an­dre fa­mi­li­er bli­ver smadret,« skrev Qu­res­hi til Jour­na­li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.