Skaa­ning: Det er bed­ra­ge­ri

BT - - NYHEDER -

UD MED SPRO­GET BTs ansvarshavende che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning An­der­sen er ked af Qu­res­hi-sa­gen, som har ramt BT. for at bli­ve snydt. Mi­cha­el Qu­res­hi har ik­ke delt det her med no­gen som helst på BT. Han har op­fun­det nav­ne i en lang pe­ri­o­de.«

»Vi har ind­ska­er­pet vo­res eti­ske reg­ler over for me­d­ar­bej­der­ne. Bru­gen af ano­ny­me kil­der skal frem­la­eg­ges og god­ken­des af en re­dak­tions­chef. Og så skal vi selv­føl­ge­lig va­e­re me­re år­våg­ne. Vi har sat en un­der­sø­gel­se i gang og jeg kan ik­ke af­vi­se, at der vil kom­me me­re frem,« si­ger Olav Skaa­ning An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.