Opdag ti­de

BT - - NYHEDER -

jer­ske kun­ne af­slø­re te­stre­sul­ta­tet:

»Fint, det ser godt ud, du har en helt nor­mal lun­ge­funk­tion.«

Drop smø­ger­ne og luft­ve­je­ne er forsna­ev­re­de, så man får sva­e­re­re ved at tra­ek­ke vej­ret.

Det er så­dan no­get, man kan grun­de over bag­ef­ter, når man har sun­det sig med en af si­ne vel­kend­te hvi­de ven­ner, og straks ef­ter kom­mer i tan­ker om, at man har få­et en ek­stra chan­ce på den an­den si­de af sving­dø­ren. Og der­ef­ter tva­e­rer smø­gen ud på for­to­vet og skyn­der sig op på cyk­len i de­cem­ber­so­len og tra­e­der ek­stra hårdt i pe­da­ler­ne. Mo­tion er i hvert fald godt. Ja, der er man­ge, der får kol af ryg­ning, men der er alt­så og­så nog­le, der kan tå­le det. Men jeg vil al­li­ge­vel an­be­fa­le, at du drop­per smø­ger­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.