68-årig rul­le­sten skal va­e­re far til tvil­lin­ger

BT - - NYHEDER -

FAR TIL SEKS Han har fi­re børn i for­vej­en fra to tid­li­ge­re ae­g­te­ska­ber og er bedste­far til ot­te. Nu skal 68-åri­ge Ron­nie Wood, der spil­ler gu­i­tar i det iko­ni­ske band Rol­ling Sto­nes, va­e­re far igen. Mo­de­ren er hans 37-åri­ge ko­ne Sal­ly Hump­hreys. Par­ret er kom­met over de før­ste 12 uger af gravi­di­te­ten og er nu be­gyndt at forta­el­le den gla­e­de­li­ge nyhed til ven­ner, fa­mi­lie, be­kend­te og nu og­så til me­di­er­ne. Bør­ne­ne er ble­vet sat til at kom­me til ver­den til juli 2016. Det skri­ver me­di­et The Sun.

The Sun forta­el­ler, at par­ret har for­søgt at få børn i et styk­ke tid, og at Sal­ly Hump­hreys ik­ke har no­gen be­ta­en­ke­lig­he­der ved at få børn med sin mand, til trods for at al­der­s­for­skel­len ta­el­ler 31 år.

»Han har man­ge ae­l­dre ven­ner, som har få­et børn, og de sy­nes, det er helt fan­ta­stisk. Bør­ne­ne hol­der dem un­ge,« for­tal­te Sal­ly Hump­hreys til­ba­ge i 2014.

Ron­nie Wood og Sal­ly Hump­hreys blev gift i Lon­don i 2012. Før det har Ron­nie Wood va­e­ret gift to gan­ge. Der er kom­met børn ud af beg­ge tid­li­ge­re ae­g­te­ska­ber.

Ron­nie Wood blev far for før­ste gang i en al­der af 39 år. Bar­net fik han med sin før­ste ko­ne, Kris­sy, men par­ret blev skilt i 1978, ef­ter Ron­nie Wood hav­de en af­fa­e­re med en an­den kvin­de. Syv år se­ne­re gif­te­de han sig med mo­del­len Jo Wood, med hvem han fik tre børn.

Nu ven­ter der ham alt­så barn num­mer fem og barn num­mer seks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.