Ja, det fore­byg­ger syg­dom og døds­fald

BT - - DEBAT -

STI­NE BRIX

ryster så me­get på ha­en­der­ne, at de ik­ke er i stand til at stik­ke sig selv, og der er jo ik­ke me­gen idé i et fixe­rum, hvis man ik­ke kan fixe i det – og der­med ha­ve gavn af det ste­ri­le ud­styr og det til­ste­de­va­e­ren­de sund­heds­per­so­na­le. Ef­ter min me­ning bør man fak­tisk ta­ge skrid­tet vi­de­re og la­de sund­heds­per­so­na­let fo­re­ta­ge de stik, som bru­ger­ne ik­ke selv er i stand til. De har den for­nød­ne ud­dan­nel­se og tra­e­ning i at ram­me rigtigt, så det vil­le klart va­e­re at fo­re­tra­ek­ke.

MAN­GE STOF­MIS­BRU­GE­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.