Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

In­ger Støj­berg Vi er gå­et til kan­ten af kon­ven­tio­ner­ne, og det er kor­rekt, at der er en pro­ces­ri­si­ko i for­hold til spørgs­må­let om fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger, men det er en risiko, jeg er vil­lig til at lø­be

Ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster (V)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.