Nd­ling

BT - - KULTUR -

Nu er de med i sam­me tv-se­rie . »Men vi har ik­ke rig­tig no­gen sce­ner sam­men. Ena er i køk­ke­net, og jeg er ga­est,« forta­el­ler An­drea Øst Birk­kja­er. Hun får sin tv-de­but i rol­len som den un­ge sku­e­spil­le­re­lev Kit­ty Han­sen, der er elev hos hr. Wey­se og med på ’Ba­de­ho­tel­let’ for at in­dø­ve en rol­le.

Og hun er ik­ke den ene­ste med sku­e­spil­ler-aner, der duk­ker op i den­ne sa­e­son af ’Ba­de­ho­tel­let’. Ny på hol­det er og­så Jens Sa­et­ter Lassen, søn af Sø­ren Sa­et­ter Lassen, der spil­ler trom­pe­tist og ja­zzmu­si­ker.

»Ja, vi er ved at va­e­re en lil­le ma­fia,« gri­ner Ena Spot­tag om den lil­le grup­pe sku­e­spil­ler­børn, der og­så ta­el­ler Rosa­lin­de Myn­s­ter, der er dat­ter af sku­e­spil­ler­par­ret Sø­ren Span­ning og Ka­ren-Li­se Myn­s­ter. Jeg kan go­de li­de Mart­has tem­pe­ra­ment. Hun har en sta­erk ret­fa­er­dig­heds­sans, og det kun­ne va­e­re sjovt, hvis hun kom lidt vi­de­re i sit liv, men hun ha­en­ger sta­dig lidt fast i den ka­e­re­ste, der bra­end­te hen­de af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.