Brand­varm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Fri­is Jo­nas Thor­sen Ba­ba­ji­de Ogun­biyi Sø­ren Re­e­se Kristoffer Pal­le­sen Osama Ak­har­raz Lukas Lera­ger Jep­pe Grøn­ning Jo­nas Kam­per Ser­ge De­blé Jep­pe Curth

1-0 Ras­mus Jöns­son (25.), 2-0 Tho­mas Ene­vold­sen (65.) Mads-Kristoffer Kri­stof­fer­sen (7)

8.360 på Nord­jy­ske Are­na

Op­stil­ling: 4-4-2

UDKSKIFTNINGER:

AD­VARS­LER:

Op­stil­ling: 4-4-2

Snit: 7,3

Snit: 4,6

UD­SKIFT­NIN­GER: Se­ba­sti­an An­der­sen ind for Jo­nas Kam­per (71.), Mat­hi­as Wi­ch­mann ind for Lukas Lera­ger (83.), An­te Ru­kavi­na ind for Ser­ge De­blé (87.) AD­VARS­LER: Ba­ba­ji­de Ogun­biyi (64.)

PÅ VEJ VA­EK

TIRS­DAG 8. DE­CEM­BER 2015

VI­BORG

kon­trakt, men den blev af­vist af Dals­gaard-lej­ren.

Det vil agent Tho­mas Gaards­øe ik­ke be­kra­ef­te, men han forta­el­ler, at in­ter­es­sen for Dals­gaard er vold­somt stor.

»Vi har kon­kre­te til­bud. Vi har og­så få­et et fra USA. Det var ik­ke det rig­ti­ge. Der har og­så va­e­ret in­ter­es­se fra klub­ber, der na­e­sten hvert år er med i Cham­pions Le­ague. Mens dan­ske top­klub­ber og nor­di­ske klub­ber og­så vi­ser in­ter­es­se. Men det er ik­ke det, Hen­rik sat­ser på. Han skal ud til nog­le lidt stør­re liga­er og prø­ve sig af,« si­ger Gaards­øe til BT.

Gil­li Ro­lants­son ind for Jakob Blåb­jerg (71.), Mat­hi­as Thra­ne ind for Ras­mus Jöns­son (77.), Tho­mas Au­gusti­nus­sen ind for Lukas Spal­vis (82.)

Kenneth Emil Pe­ter­sen (18.), Kas­per Ris­gård (58.), Ras­mus Würtz (82.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.