FCM-er­fa­ring gi­ver VM-suc­ces

BT - - VM I DANMARK -

Thom­sen, der i fjor før­te det sven­ske lands­hold frem til EM-bron­ze­me­dal­jer.

»Hel­le har stor an­del i vo­res suc­ces. Hun le­ver og ån­der for sporten, og gi­ver os spil­le­re go­de in­put,« si­ger Sti­ne Jør­gen­sen, der ser frem til de to na­e­ste da­ges VM-kam­pe.

»Vi har re­van­che til­go­de mod Ser­bi­en og hå­ber na­tur­lig­vis på, at vi kan vin­de. Men de over­ra­ske­de mod Mon­te­ne­gro og li­der til­sy­ne­la­den­de ik­ke un­der, at An­drea Lekic og Sanja Damja­novic ik­ke la­en­ge­re har lyst til at spil­le på det ser­bi­ske lands­hold,« si­ger Sti­ne Jør­gen­sen. Til­ba­ge i top­form I mor­gen ud­for­dres det dan­ske lands­hold af Un­garn.

»Dem mød­te vi ved sid­ste års EM og vandt. Al­li­ge­vel er det ik­ke en kamp, jeg min­des med gla­e­de. Det var jo her, at jeg på­drog mig en skul­der­ska­de og der­for fik de­le af sid­ste sa­e­son spo­le­ret,« si­ger Sti­ne Jør­gen­sen, der med si­ne VM-pra­e­sta­tio­ner hidtil har ført be­vis for, at hun er til­ba­ge i top­form.

»Jeg vil ik­ke på­stå, at jeg er i gang med min bed­ste sa­e­son no­gen­sin­de. Men det er ta­et på,« si­ger Sti­ne Jør­gen­sen med et smil.

Hvad frem­ti­den kom­mer til at by­de på, ved hun ik­ke.

»Jeg er ud­dan­net er­go­te­ra­pe­ut. Ind­til vi­de­re kon­cen­tre­rer jeg mig om hånd­bol­den. Jeg har det fint i FCM. Skal jeg va­ek fra klub­ben, skal der et me­get in­ter­es­sant til­bud til. Selv­om der har va­e­ret fo­re­spørgs­ler fra an­dre klub­ber, har de ik­ke mat­chet det, FCM til­by­der,« si­ger Sti­ne Jør­gen­sen.

Rusland meld­te sig for al­vor ind i kam­pen om at vin­de guld ved VM i hånd­bold med en sejr på 28-26 over de span­ske EM-sølvvin­de­re i af­tes.

Hi­sto­risk set er Rusland en af kvin­de­hånd­bol­dens helt sto­re na­tio­ner med fi­re gan­ge VM-guld - og der­til kom­mer tre styk­ker i Sov­jet­ti­den.

I de se­ne­re år har det dog va­e­ret så som så med styr­ken hos det ka­em­pe­sto­re land. I 2013 var Rusland så­le­des slet ik­ke med ved VM, mens det blev til en be­ske­den 14. plads ved EM sid­ste år.

Men bed­re ti­der kan me­get vel va­e­re på vej for tra­e­ner Jev­ge­nij Tre­fi­lovs trop­per. I af­tes blev det til en 28-26-sejr over Spanien ved VM ef­ter en pau­sestil­ling på 16-14 i en kamp, hvor ba­ck­en Iri­na Bliz­nova før­te an i lø­jer­ne med syv mål.

»Vi mi­ste­de bol­den for let til sidst. Vi hav­de egent­lig chan­cer­ne, men vi for­må­e­de ik­ke at sco­re på dem,« sag­de spa­ni­er­nes Mar­ta Mangué ef­ter kam­pen til TV2 Sport.

Den tid­li­ge­re Team Es­b­jerg­ba­ck blev oveni­kø­bet små­ska­det og spil­le­de ik­ke med i kam­pens slut­ning.

»Jeg ved ik­ke, om jeg kan spil­le na­e­ste kamp,« sag­de hun.

Her skal Spanien mø­de Ru­ma­e­ni­en, der li­ge­som Rusland har mak­si­mum­po­int ef­ter de to før­ste kam­pe. Spanien har to po­int, og hol­det bør trods ne­der­la­get ik­ke få pro­ble­mer med at gå vi­de­re.

I grup­pe C spil­le­de en af de øv­ri­ge me­dal­je­fa­vo­rit­ter Syd­korea igen uaf­gjort - 22-22 mod Frank­rig - og har blot to po­int ef­ter de to før­ste kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.