1 ,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Avellino har sco­ret i he­le 15 af 16 kam­pe i den ita­li­en­ske Se­rie B i den­ne sa­e­son, men til gen­ga­eld luk­ker man og­så na­est­f­lest mål ind. Det har med­ført, at Avellino kun har vun­det fi­re kam­pe i sa­e­so­nen, og klub­ben er hårdt ramt af ska­der og ka­ran­ta­e­ner i de­fen­si­ven, hvor man mang­ler he­le fem stam­spil­le­re. Der­for fortje­ner Pro Vercelli - trods en en­kelt ka­ran­ta­e­ne - ik­ke at bli­ve gjort til så sto­re un­der­dogs, for ga­ester­ne er i flot form med fi­re sej­re i de se­ne­ste seks kam­pe, og der­u­d­over har hol­det mak­si­malt luk­ket et mål ind i ti af de sid­ste 11 kam­pe.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.