2,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get af­gø­ren­de kamp i grup­pen, hvor det snildt kun­ne lig­ne en nervøs ind­led­ning på kam­pen. Man­che­ster Uni­ted skal som ud­gangs­punkt gå ef­ter at vin­de kam­pen, men kan nø­jes med kryds, hvis ik­ke PSV vin­der, og der­for må man gå ud fra, at Uni­ted ik­ke bla­e­ser til angreb fra før­ste fløjt - og i for­vej­en star­ter Uni­ted of­te kam­pe­ne med mas­ser af bold­be­sid­del­se men knap så me­get op­find­somt spil. For Wol­fsburg er uaf­gjort nok til en plads i na­e­ste run­de, så for­vent hel­ler ik­ke, at de bla­e­ser til angreb. Pa­en be­ta­ling på in­gen mål i før­ste halv­leg.

Od­ds er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.