Vask din smartp­ho­ne

BT - - NYHEDER -

Det ja­pan­ske te­le­fon­sel­skab KDDI me­ner, at de har op­fun­det den før­ste smartp­ho­ne, der ik­ke ba­re kan tå­le vand, men er byg­get til at tå­le et re­gel­ma­es­sigt kar­bad. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. Den nye smartp­ho­ne hed­der Dig­no Raf­re og bli­ver lan­ce­ret na­e­ste uge i Ja­pan. »Vo­res ud­vik­lings­hold har va­sket smartp­ho­nen fle­re end 700 gan­ge for at te­ste dens ud­hol­den­hed,« si­ger en tals­mand for fir­ma­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.