’ ’

BT - - NYHEDER -

sam­ti­dig kom­mer 1.000 nye taxa­er i en by som Kø­ben­havn med 1.900 lov­li­ge taxa­er, stja­e­ler de le­ve­brø­d­et for al­le os an­dre. Vi er ik­ke ban­ge for kon­kur­ren­ce, men vi skal kø­re på li­ge vil­kår. Og det er ik­ke så­dan, at vi ik­ke har app-tje­ne­ster – vi er fuldt med tek­no­lo­gisk. Men taxa­loven lig­ner no­get, der er ud­ta­enkt i Sov­jet i 70er­ne, så vi kan ik­ke gø­re me­re.

NÅR DER SÅ

ik­ke be­gri­be, at Uber kø­rer vi­de­re, selv om po­li­ti­et nu har sagt fra. Hvor­for kø­rer de ik­ke i ga­ra­ge, ind­til der en dom over, om de må kø­rer el­ler ej? De­res må­de at dri­ve for­ret­ning på hø­rer sim­pelt­hen ik­ke hjem­me i en rets­stat som den dan­ske.

SAM­TI­DIG KAN JEG

Uber le­ver op til al­le dan­ske reg­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.