Ja, de øde­la­eg­ger taxa-bran­chen

BT - - NYHEDER -

AF SØ­REN H. NI­CO­LAI­SEN

er, at de iføl­ge vo­res over­be­vis­ning ik­ke over­hol­der lov­giv­nin­gen på om­rå­det for per­son­trans­port. Der er og­så he­le dis­kus­sio­nen om, at det er op til de­res chauf­fø­rer selv at ind­be­ret­te skat, men vo­res pro­blem er, at de ik­ke har til­la­del­se til at kø­re med per­so­ner i Dan­mark. Og hvis man ik­ke føl­ger reg­ler­ne, er det klart, at man vil kun ne un­der­by­de al­min­de­li­ge taxa­er på pri­sen. For ek­sem­pel be­ta­ler hver taxa ca. 100.000 kr. om året for syn, of­fent­li­ge ge­by­rer og an­dre ud­gif­ter, der ik­ke er for­bun­det med kørs­len. De ud­gif­ter kan kun hen­tes ét sted, og det er hos kun­der­ne. Når Uber ik­ke har de ud­gif­ter, er det klart, at de er bil­li­ge­re end os.

PRO­BLE­MET MED UBER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.