33-årig er­ken­der mil­li­onty­ve­ri fra ki­ne­sisk stjer­ne

BT - - NYHEDER -

En 33-årig polsk mand er ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i 13 da­ge ved et grund­lovs­for­hør i Dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn. Han har er­kendt at stå bag ty­ve­ri­et af smyk­ker, ure og kon­tan­ter for om­kring fi­re mio. kro­ner, der til­hø­rer den 37-åri­ge ki­ne­si­ske film­stjer­ne Tao Liu, som i dis­se da­ge be­fin­der sig i Kø­ben­havn. »Jeg ved, at jeg har gjort det, og jeg er me­get skam­fuld, og jeg for­try­der me­get,« sag­de man­den i ret­ten iføl­ge TV2. Ty­ve­ri­et ske­te man­dag af­ten på First Ho­tel Kong Fre­de­rik i Kø­ben­havn, hvor Tao Liu bo­e­de. Tao Liu er nok bedst kendt fra stor­fil­men ’The Last Con­cu­bi­ne’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.