-31,33 pro­cent

BT - - NYHEDER -

Iran dog en joker, når det kom­mer til olie­mil­li­ar­der­ne. I 2012 blev der ned­lagt sank­tio­ner mod Iran, som var må­l­ret­tet lan­dets sto­re olie­in­du­stri, og ske­te i ly­set af Irans atom­pro­gram. Yder­li­ge­re pris­fald Det for­ven­tes dog, at der sker en ned­trap­ning af sank­tio­ner­ne i 2016, og det kan med­fø­re, at Iran øger sin eks­port med mini­mum en halv mil­li­on tøn­der olie om da­gen.

Det vil tra­ek­ke pri­ser­ne yder­li­ge­re nedad.

Mens ud­vik­lin­gen ska­ber gla­e­de og ju­bel hos for­bru­ger­ne, er det selvsagt en al­vor­lig ud­vik­ling for virk­som­he­der i olie­in­du­stri­en, hvor ak­tier­ne er styrt­dyk­ket. 54,6 usd/

tøn­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.