Ud­vik­lin­gen i ben­zin- og råo­lie­pri­ser

BT - - NYHEDER -

Gra­fen vi­ser gen­nem­snits­pri­ser­ne for hen­holds­vis ben­zin i Dan­mark og råo­lie på det in­ter­na­tio­na­le mar­ked. For beg­ge gra­fer ga­el­der, at pri­ser­ne for 2015 kun er be­reg­net til og med ok­to­ber må­ned, da tal for novem­ber og de­cem­ber end­nu ik­ke er til­ga­en­ge­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.