Zom­biesku­e­spil­ler bidt af fan

BT - - NYHEDER -

ZOM­BIE-FEST Der var lagt op til fest for zom­bie­fans, da der i we­e­ken­den blev budt in­den for til ’Wal­ker Stal­ker’-kon­fe­ren­ce i New Jer­sey. Her kun­ne fans af zom­bie­se­ri­en ’The Wal­king De­ad’ blandt an­det mø­de nog­le af se­ri­ens stjer­ner, men en lidt for ivrig fan be­nyt­te­de chan­cen til at kom­me helt ta­et på Hol­lywood-sku­e­spil­le­ren Nor­man Re­e­dus og for­sø­ge at ta­ge en bid af ham, skri­ver TMZ. Der stod vag­ter ba­re et par me­ter fra ’The Boon­do­ck Saints’-sku­e­spil­le­ren, mens kvin­den, der hav­de stå­et i kø for at få ta­get et bil­le­de med sit idol, na­er­me­de sig. Men vag­ter­nes til­ste­de­va­e­rel­se for­hin­dre­de alt­så ik­ke den ivri­ge kvin­de i at åb­ne mun­den på vid gab i et for­søg på at få en luns af den 46-åri­ge sku­e­spil­lers bryst med hjem. Iføl­ge fan­si­den ’Un­de­ad Wal­king’ hav­de hun net­op for­talt zom­bie­stjer­nen, at hun of­te fo­re­stil­ler sig, at de to er gift, in­den hun tog chan­cen med et bid.

Nor­man Re­e­dus, som har rol­len som Daryl Dixon i se­ri­en, kom ik­ke til ska­de un­der det bizar­re op­trin. Po­li­ti­et op­ly­ser til TMZ, at han ik­ke øn­sker at an­mel­de den li­ge lov­ligt na­er­gå­en­de fan til po­li­ti­et. Over­man­det Ef­ter bid­dra­ma­et sprang vag­ter­ne til og fik fat i den over­modi­ge fan. Hun blev smidt ud fra kon­fe­ren­cen, og en re­pra­e­sen­tant fra ’Wal­ker Stal­ker’ar­ran­ge­men­tet forta­el­ler, at hun er ble­vet band­lyst fra al­le frem­ti­di­ge fan­kon­fe­ren­cer og be­gi­ven­he­der, hvor den 46-åri­ge zom­biesku­e­spil­ler er til ste­de, skri­ver TMZ.

Den er­far­ne ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler har nok set det, der var va­er­re, i den blod­dryp­pen­de zom­bie­se­rie. I hvert fald var han ik­ke me­re på­vir­ket af det bizar­re fan­bid, end at han fort­sat­te dagens pro­gram som plan­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.