AaB-pro­fil smut­ter til Bel­gi­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KLUBS­KIF­TE Som BT skrev i går, er AaBs Hen­rik Dals­gaard brand­varm i Bel­gi­en. Og nu står det klart, at han skif­ter på en fri transfer til Zul­te Wa­re­gem i Tin­tins hjem­land. Hen­rik Dals­gaard skif­ter fra nytår, og den nye kon­trakt ga­el­der frem til 2018 med en op­tion på et år me­re, op­ly­ser Zul­te Wa­re­gem på sin hjem­mesi­de.

»Det var tid til det na­e­ste skridt i min kar­ri­e­re – det før­ste i ud­lan­det. Jeg blev straks im­po­ne­ret over fa­ci­li­te­ter­ne hos Zul­te Wa­re­gem, og tra­e­ne­ren og sport­s­che­fen gjor­de et me­get pas­sio­ne­ret og over­be­vi­sen­de ind­tryk. Jeg fø­ler, jeg er kom­met til en am­bi­tiøs klub,« si­ger Hen­rik Dals­gaard til Zul­te Wa­re­gems hjem­mesi­de.

Der­med en­der spe­ku­la­tio­ner­ne om høj­re­ba­ck­en, der igen­nem la­en­ge­re tid er ble­vet ryg­tet va­ek, når kon­trak­ten med AaB ud­løb til nytår. Hen­rik Dals­gaard bli­ver sam­ti­dig klubkam­me­rat med en an­den dan­sker i Zul­te Wa­re­gem i form af den tid­li­ge­re Es­b­jerg-spil­ler Jes­per Jør­gen­sen samt Ste­ve de Rid­der, der er ud­le­jet til den bel­gi­ske klub af FC Kø­ben­havn.

I AaB hav­de sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de ger­ne be­holdt den om­sko­le­de an­gri­ber.

»Det er in­gen hem­me­lig­hed, at vi ger­ne hav­de for­la­en­get af­ta­len med Hen­rik, men vi respek­te­rer og­så hans be­slut­ning om at prø­ve si­ne fa­er­dig­he­der af i ud­lan­det,« si­ger Al­lan Gaar­de til AaBs hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.