LA­DER OP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OP­TAKT Hilt­ons 12. eta­ge ved Kø­ben­havns Luft­havn. Her bor den 38-åri­ge bok­ser i ugen op til bok­se­bra­get mod Pa­tri­ck Ni­el­sen.

Pra­esi­dentsu­i­ten er ik­ke ba­re et va­e­rel­se. Det er en lej­lig­hed, hvor en ka­em­pe stue med man­ge me­ter til lof­tet er ba­sen med to sto­re la­e­der­so­fa­er, B&Oan­la­eg, fladska­ermstv, skri­ve­bord og et langt, mas­sivt spi­se­bord af trae.

I for­la­en­gel­se af stu­en her Ru­dy Mar­kus­sen en bred dob­belt­seng, end­nu en fladska­erm og ud­sigt over luft­hav­nen fra et stort pa­nora­mavin­due.

I et af su­i­tens ba­de­va­e­rel­ser er der in­stal­le­ret ja­cuzzi, damp­bad og en l sus­bru­se­ka­bi­ne med for­skel­li­ge in stil­lin­ger. Og så er der og­så et køkk hvis Ru­dy Mar­kus­sen selv vil la­ve kaf­fe el­ler mor­gen­mad. Det sker nae pe, da han nemt kan tra­ske over til eks­klu­siv lo­un­ge med mad og drik­ke

»Det er vig­tigt, at man kom­mer v fra de van­te ram­mer og får dem på af­stand. Man kom­mer ind et st hvor der bli­ver gjort rent, redt seng du skal ik­ke selv stå og la­ve mor­ge­naf­tens­mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.