Ue­nig­hed om tra­e­ner­ska­eb­ne i AGF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Al­drig så snart var Glen Rid­ders­holm pra­e­sen­te­ret i AGF, før book­ma­ker­ne var på ba­nen med hvor­dan det kom­mer til at gå ham som tra­e­ner i den aar­hu­si­an­ske klub.

Her kan man kon­sta­te­re, at book­ma­ker­ne er ret ue­ni­ge om, hvor­dan det kom­mer til at gå. Nor­di­cBet er ret po­si­ti­ve og tror på, at han la­ver den bed­ste sa­e­son i 20 år i AGF med mindst 49 po­int in­den han for­la­der klub­ben, idet man blot får 1,90 på, at det sker.

Hos Bet25 er be­gej­strin­gen me­re be­her­sket. I hvert fald tror man ik­ke på, at Glen Rid­ders­holm bli­ver kon­trakt­pe­ri­o­den ud. Der gi­ves kun 1,80 på, at Rid­ders­holm er for­tid in­den da i AGF.

»Det bli­ver en sva­er op­ga­ve i Aar­hus, hvor man­ge før ham har for­søgt for­ga­e­ves, og hvor me­nin­ger­ne bå­de er fle­re og hår­de­re, end de er i FCM,« si­ger Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.