2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Chel­seas rut­sje­ba­ne­tur af en sa­e­son fort­sat­te i we­e­ken­den, hvor man tab­te 0-1 til et af­bud­s­ramt Bour­ne­mouth-hold, der på for­hånd ik­ke var lev­net man­ge chan­cer på Stam­ford Brid­ge. Fi­a­sko i Cham­pions Le­ague lu­rer og­så om hjør­net, men man er trods alt vi­de­re med uaf­gjort i af­ten mod Por­to, og det bør José Mourin­ho ud­nyt­te til at par­ke­re den nok så be­røm­te bus med et de­fen­sivt ud­gangs­punkt. Por­to vil na­ep­pe sat­se før la­en­ge­re hen­ne i kam­pen, og det omvend­te opgør stod og­så uaf­gjort ved pau­se­fløjtet. Her sat­ses på, at der ik­ke kom­mer mål før pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.