1,47

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kamp med stor for­skel i mo­ti­va­tion for hol­de­ne. Va­len­cia skal vin­de for at kun­ne over­ha­le Gent i spil­let om an­den­plad­sen, og må alt an­det li­ge kom­mer med mas­ser af selv­til­lid, ef­ter man fik 1-1 mod Bar­ce­lo­na. Hos Ly­on er si­tu­a­tio­nen en helt an­det. De er helt fa­er­di­ge i Cham­pions Le­ague, og har så­le­des kun aeren at spil­le for. Ska­des­li­sten er lang, og ove­ni er for­men elen­dig med blot ét po­int i de se­ne­ste fi­re kam­pe, og der går ryg­ter om dår­lig ke­mi mel­lem trup­pen og tra­e­ner Hu­bert Four­ni­er. I det lys er det sva­ert at se ret me­get an­det end en Va­len­cia-sejr.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.