ØB KKE

BT - - NYHEDER -

Det har i man­ge år stå­et klart, at den dag So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fandt ud af, hvad de kun­ne bru­ge Dansk Fol­ke­par­ti til, så kun­ne det bli­ve rig­tig far­ligt for

de bor­ger­li­ge. Det er det, vi nu ser be­gyn­del­sen på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.