Ce­ci­lie kaemper for at bli­ve ’Miss Uni­ver­se’

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske vin­der af ’Miss Uni­ver­se Den­mark 2015’ Ce­ci­lie Wel­lem­berg, skal dy­ste mod pi­ger fra 90 lan­de, når den in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce lø­ber af stab­len den 20. de­cem­ber. »Jeg er så stolt af at skul­le re­pra­e­sen­te­re det lyk­ke­lig­ste og bed­ste land i land i ver­den. Lad os brin­ge kro­nen til Dan­mark,« har den 21-åri­ge skøn­hed tid­li­ge­re skre­vet på sin Fa­ce­book-pro­fil. Ce­ci­lie Wel­lem­berg er tid­li­ge­re mo­del fra Eli­te Co­pen­ha­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.