Sja­el­land­ske børn får min

BT - - NYHEDER -

JULEBUDGET Vi er i sta­dig gla­de for at bru­ge pen­ge i ju­le­ti­den, men der er for­skel på, hvor man­ge pen­ge vi bru­ger på ga­ver til fa­mi­li­ens yng­ste.

Børn i Syd­dan­mark vi­ser sig at va­e­re de mest for­ka­e­le­de, idet de gen­nem­snit­ligt får ga­ver for 350 kr. pr. per­son. Mens de sja­el­land­ske børn må nø­jes med kun 300 kr.

Men ret skal va­e­re ret. Bedste­fora­el­dre­ne får lov til at spen­de­re fle­re pen­ge på bør­ne­ne end an­dre al­ders­grup­per. 420 kr. i gen­nem­snit sam­men­lig­net med 210 kr., som de 18-25-åri­ge gi­ver for. Fora­el­dre sa­et­ter et loft Tal­le­ne stam­mer fra en ny un­der­sø­gel­se, der er la­vet af Gal­lup for Nor­dea.

wDen af­slø­rer, at net­op bør­ne­fa­mi­li­er­ne sa­et­ter et loft for, hvor dy­re po­der­nes ga­ver må va­e­re. 51 pct. la­ver et loft, mod­sat hus­stan­de­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.