For­ret­nings­mand druk­net i Chi­le

BT - - NYHEDER -

Medstif­te­ren af de kend­te tøj­ma­er­ker The North Face og Esprit Doug­las Tompkins dø­de tirs­dag i en ka­jaku­lyk­ke i den chilenske del af Pa­ta­go­ni­en. Den 72-åri­ge for­ret­nings­mand og na­tur­for­ka­em­per var på ud­flugt med en grup­pe på i alt seks per­so­ner, da hans ka­jak ka­en­tre­de. Den chilenske ha­er op­ly­ser iføl­ge As­so­ci­a­ted Press, at det var kraf­ti­ge bøl­ger, som fik ham til at ry­ge over bord i det iskol­de vand.

En red­ning­s­tje­ne­ste med båd og he­li­kop­ter blev til­kaldt, og Doug­las Tompkins blev frag­tet til Coyhaique Re­gio­nal Ho­spi­tal, hvor han iføl­ge ame­ri­kan­ske me­di­er dø­de som føl­ge af en me­get lav kro­p­stem­pe­ra­tur.

»Vi er al­le me­get ke­de af nyhe­den om, at Doug er gå­et bort. Doug­las Tompkins hjalp med at ska­be The North Faces man­tra ’Ne­ver Stop Expl­or­ing’ (stop al­drig med at ud­for­ske, red.) helt fra vo­res be­gyn­del­se i 1966, da han åb­ne­de The North Face som en bu­tik med ski og ba­ck­pa­ck­er­ud­styr i San Fran­ci­sco,« skri­ver virk­som­he­den i en ud­ta­lel­se til Buzz­fe­ed News.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.