Ef­ter­lad­te for­søgs­hunde

BT - - NYHEDER -

En ra­ek­ke bil­le­der og vi­deo­er af ef­ter­lad­te og sy­ge hunde på ta­get af et ki­ne­sisk ho­spi­tal har skabt vold­som har­me blandt dy­re­vel­fa­erds­or­ga­ni­sa­tio­ner. Iføl­ge Reu­ters er der ta­le om hunde, som er ble­vet brugt i en ra­ek­ke me­di­cin­ske for­søg på Xi­an Me­di­cal Uni­ver­si­ty i Ki­nas Shaanxi-provins. Fle­re af hund­e­ne hav­de al­vor­li­ge be­ska­di­gel­ser og sår. Iføl­ge Reu­ters har en in­tern un­der­sø­gel­se fast­slå­et, at per­so­na­let har hand­let for­kert, og ho­spi­ta­let har lo­vet at in­ten­si­ve­re til­syn og mid­ler­ti­digt sus­pen­de­re dy­re­for­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.