Ja, ju­len er ta­get som gid­sel i for­brugs­fe­sten

BT - - DEBAT -

MADS CHRI­STEN­SEN

ta­get som gid­sel i vo­res na­e­sten per­ver­te­re­de for­brugs­spiral. Vi har i for­vej­en alt for me­get bras, og al­le de pro­duk­ter, vi om­gi­ver os med, må ik­ke hol­de me­re end et par år. Det bli­ver ik­ke bed­re i de­cem­ber må­ned, hvor vi kø­ber en mas­se fuld­sta­en­dig li­ge­gyl­dig pla­stik, som lig­ger i skral­des­pan­den to år ef­ter. Som mo­de­re­dak­tør ha r jeg selv va­e­ret en del af det spil i man­ge år. For mo­de­bran­chen hand­ler i ud­pra­e­get grad om at smi­de ting va­ek, der ik­ke er no­get galt med, for­di man skal kø­be no­get an­det i mor­gen – selv om man ik­ke har brug for det.

JU­LEN ER BLE­VET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.