Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Pia Ol­sen Dyhr Ef­ter si­gen­de er det en bor­ger­lig dyd, at man skal stå til an­svar for si­ne hand­lin­ger. Det må og­så be­ty­de, at de bedst stil­le­de men­ne­sker i ver­den be­ta­ler for den ska­de, som de­res enor­me kli­ma­foru­re­ning for­vol­der

For­mand for SF i Po­li­ti­ken – om re­ge­rin­gens kli­ma­po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.