Sisse Fisker mel­der Scor-pro­fil til po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

MIS­BRUGT Tv-va­er­ten Sisse Fisker har nu gjort al­vor af sa­gen om en falsk pro­fil, der er op­ret­tet i hen­des navn og med hen­des bil­le­de på den lum­re dat­ings­i­de Scor.dk. På Fa­ce­book forta­el­ler hun, at hun nu har an­meldt den fal­ske pro­fil til po­li­ti­et.

»Tak for je­res støt­te her på FB. Jeg har meldt sa­gen til po­li­ti­et. Kh Sisse,« skri­ver hun i en kom­men­tar til bil­le­det, hvor hun i før­ste om­gang af­slø­re­de mis­bru­get. Tirs­dag af­ten lag­de den 39-åri­ge tv-va­ert et bil­le­de op og for­tal­te vredt om, hvor­dan hun hav­de op­da­get den fal­ske pro­fil, der ud­gav sig for at va­e­re hen­de.

»Jeg er RA­SEN­DE! Mit bil­le­de og navn er ble­vet mis­brugt på Scor. dk. En per­son, der ud­gi­ver sig for at va­e­re mig, sø­ger ma­end - blandt an­det til et nyt tv-pro­gram. Pro­fi­len er luk­ket nu, og jeg over­ve­jer po­li­ti­an­mel­del­se,« skri­ver den tid­li­ge­re ’Vild med dans’-del­ta­ger til Fa­ce­book-bil­le­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.