Mob­be­ren

BT - - NYHEDER -

Er ma­ni­p­u­le­ren­de i sin frem­fa­erd og bru­ger sin au­to­ri­tet til at yd­my­ge kol­le­ga­er, som ik­ke har le­vet op til det, der for­ven­tes. Respek­ten for mob­be­ren kan bli­ve så ud­talt, at kol­le­ga­er fø­ler sig psy­kisk ha­em­me­de, så de ik­ke pra­este­rer un­der pres.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.