00 00 02 00 UB UB 00 4

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

Sti­ne Bod­holt Ni­el­sen Hun har slet ik­ke be­vist ved det­te VM, at hun har ni­veau­et til at gø­re en for­skel på lands­hol­det. En skidt kamp for Bod­holt. Kri­sti­na Kri­sti­an­sen Hen­des of­fen­si­ve pon­dus har va­e­ret helt va­ek ved det­te VM ind­til vi­de­re. La­ve­de man­ge tek­ni­ske fejl og ev­ne­de ik­ke at sty­re an­grebs­spil­let. Ann Gre­te Nør­gaard Hun fik ot­te mi­nut­ter på ba­nen i slut­fa­sen, men det var sva­ert for ven­stre­fløj­en at sa­et­te sit af­tryk på kam­pen på det tids­punkt. Tri­ne Øster­gaard Det sam­me som Nør­gaard. Blev sendt på ba­nen i slut­fa­sen, men Øster­gaard kun­ne ik­ke nå at gø­re no­gen for­skel i en kamp, der var af­gjort. Lou­i­se Bur­gaard Stemp­le­de ind med god power i an­gre­bet, men hun faldt i ni­veau og hav­de det sva­ert, når Un­garn gik højt og tog de­fen­sivt ini­ti­a­tiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.