Øm­me­ne

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

Hans spil­le­re var rå­d­vil­de og hav­de brug for at bli­ve gu­i­det af de­res tra­e­ner. Men det for­søm­te Klavs Bruun at gø­re i ti­de. Li­ge­le­des kom hans tak­ti­ske mod­tra­ek i an­den halv­leg alt for sent, og for­sø­get med en dob­belt­mands­op­da­ek­ning var ik­ke i na­er­he­den af at va­e­re en suc­ces. ME­GET TY­DER OG­SÅ på, at spil­ler­ne hav­de un­der­vur­de­ret Un­garn – og den del fal­der selv­føl­ge­lig og­så til­ba­ge på land­stra­e­ner­tea­met, der har til op­ga­ve at sør­ge for, at kol­lek­ti­vet ram­mer det rig­ti­ge spa­en­dings­ni­veau.

Der er i den grad no­get at ta­en­ke over for al­le par­ter på det dan­ske kvin­delands­hold, ef­ter Un­garn send­te de dan­ske VM-drøm­me til ta­el­ling på en de­ci­de­ret of­f­day.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.