DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvil­ket su­per­liga-hold har va­e­ret ef­ter­å­rets bed­ste for­ret­ning for spil­le­fug­le­ne?

Nor­di­cBet har ana­ly­se­ret samt­li­ge kam­pe i ef­ter­å­ret, og ik­ke over­ra­sken­de har Søn­derjy­ske va­e­ret det bed­ste in­ve­ste­rings­ob­jekt i den­ne sa­e­son.

Hav­de man spil­let 100 kro­ner pr. kamp på, at Søn­derjy­ske hav­de vun­det de­res kam­pe i den­ne sa­e­son, vil­le man stå med 862 kro­ner i over­skud, mens AaB er na­est­bedst med 607 kro­ner.

Til gen­ga­eld er det me­get over­ra­sken­de, at OB fak­tisk lig­ger på tred­je­plad­sen hvad an­går ind­tje­ning, men det skyl­des sej­ren over FC Kø­ben­havn og sej­ren i Brønd­by, som beg­ge var til me­get hø­je od­ds.

I bun­den af li­sten fin­der vi Es­b­jerg. Hav­de man spil­let 100 kro­ner på Es­b­jerg-sejr i hver ene­ste run­de, var man i dag 1.049 kro­ner fat­ti­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.