1 , 8 8

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok spil­ler Ra­pid Wi­en for grup­pens før­ste­plads, mens Di­na­mo Minsk er ude, men her stop­per ar­gu­men­ter­ne for hjem­me­sejr ef­ter­hån­den og­så. Østri­ger­ne spil­ler pre­sti­ge­fuld topkamp mod Salz­burg al­le­re­de på søn­dag, så det vil un­dre me­get, hvis ik­ke ch­eftra­e­ner Zor­an Ba­ri­sic hvi­ler fle­re pro­fi­ler til af­te­nens opgør. Minsk kan spil­le helt frit i årets sid­ste kamp og bør va­e­re mo­ti­ve­ret nok til at gi­ve Ra­pid gan­ske so­lid modstand. Me­get flot­te od­ds på, at ga­ester­ne slip­per med skin­det på na­e­sen og mak­si­malt ta­ber med et en­kelt mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.