2 ,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kam­pen i Sion er en spe­ci­el en af slagsen, idet beg­ge hold har gan­ske stor for­del af uaf­gjort. Det re­sul­tat vil nem­lig sen­de Sion vi­de­re, mens Li­ver­pool vin­der grup­pen, så spørgs­må­let er, om de to hold ik­ke godt kan bli­ve eni­ge om det re­sul­tat. End­nu me­re op­lagt må det va­e­re, at op­gø­ret la­eg­ger stil­le ud. Li­ver­pool skal som na­evnt blot bru­ge uaf­gjort for at vin­de grup­pen og har haft det sva­ert un­der Jür­gen Kl­opp imod hold, der ik­ke gi­ver rum at spil­le i. Det kom­mer Sion na­ep­pe til at gi­ve, og der­for lig­ner det en stil­le ind­led­ning på op­gø­ret.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.