2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bor­deaux har al­le­re­de nu ud­spil­let sin rol­le i Eu­ro­pa Le­ague og kom­mer gi­vet­vis til at stil­le med en mas­se re­ser­ver. Sik­kert er det, at ska­des­li­sten er lang og in­de­hol­der fle­re pro­fi­ler, og med en me­get vig­tig kamp søn­dag mod sen­sa­tions­hol­det An­gers vil det over­ra­ske me­get, hvis ik­ke Bor­deaux kom me­get sva­ek­ket til kam­pen. Rubin Ka­zan slut­ter ef­ter­å­ret af med den­ne kamp og kan så­el­des gi­ve alt og skal gå ben­hårdt ef­ter sej­ren og så hå­be på hja­elp fra Li­ver­pool. Ga­ester­ne er i stort set sta­er­ke­ste op­stil­ling og lig­ner et godt ud­stik.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.