Hvad sig

BT - - NYHEDER -

De ae­l­dre ri­si­ke­rer at bli­ve dob­belt ramt af den fi­nans­lov, som blå blok har af­talt for 2016. Ud­over be­spa­rel­ser på bo­li­g­y­del­sen la­eg­ger par­ti­er­ne og­så op til et opgør med bil­lig-bo­lig-ord­nin­gen, der er en del af plan­loven. Ord­nin­gen gi­ver kom­mu­ner­ne mu­lig­hed for at byg­ge al­me­ne bo­li­ger (som og­så er ae­l­dre-og ple­je­bo­li­ger) med ra­bat på at­trak­ti­ve grun­de. Og det bli­ver isa­er et pro­blem for ae­l­dre i de stør­re by­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.