DT, KRI­STI­AN

BT - - NYHEDER -

29. sep­tem­ber

19. novem­ber

24. novem­ber

25. novem­ber

3. de­cem­ber

8. de­cem­ber

9. de­cem­ber

10. de­cem­ber

Re­ge­rin­gen frem­la­eg­ger fi­nans­lo­v­s­ud­spil. Re­ge­rin­gen, Dansk Fol­ke­par­ti, De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce ind­går fi­nans­lo­vs­for­lig. BT skri­ver om de 200.000 ae­l­dre, der mi­ster bo­li­g­y­del­se. AE­l­dre Sa­gen sen­der hø­rings­svar, og­så til al­le de po­li­ti­ske ord­fø­re­re. BT skri­ver igen om sa­gen, og AE­l­dre Sa­gen bli­ver ki­met ned af ae­l­dre. For­sla­get 2. be­hand­les i Fol­ke­tin­get, hvor bøl­ger­ne går højt. Fle­re me­di­er går nu ind i sa­gen. AE­l­dre er i op­rør, Kri­sti­an Thulesen Dahl kra­e­ver nu nye be­reg­nin­ger. Ven­stre åb­ner for at lyt­te til Dansk Fol­ke­par­tis be­kym­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.